Transparent.hr

Budite ponosni na svoju priču.

Možda nekoga inspirirate.

Transparent.hr

Stvari koje me čine drugačijim

su stvari koje čine mene.

Transparent.hr

Hrabriji si nego što vjeruješ,

jači nego što se činiš

i pametniji nego što misliš.

Dobro došli na stranice udruge TransParent

Udruga TransParent službeno je osnovana u siječnju 2016. i djeluje u cilju promicanja i zaštite prava i dostojanstva LGBTI djece, mladih i njihovih obitelji, te promicanja i zaštite ljudskih prava, kao i prava na zaštitu privatnosti.  U rad udruge nisu uključeni samo roditelji već i same transrodne osobe, članovi obitelji te prijatelji koji podržavaju rad Udruge i žele pomoći. Udruga je registrirana i djeluje u Hrvatskoj te na području cijele regije.

O udruzi

Udruga TransParent zagovara ljudska prava, pravo na zdravstvenu zaštitu, nenasilje, uključivo, demokratsko, antifašističko društvo i posebno se zalaže za bolji položaj manjina u društvu s naglaskom na podršku transrodne, interspolne i rodno varijantne djece i mladih te pruža psiho-socijalnu, grupnu i individualnu podršku, informacije, pravnu pomoć te edukaciju. U svom radu želimo različitim edukacijama pridonjeti senzibilizaciji te boljim uvjetima života za LGBTIQ djecu i mlade.

Počeci udruge

Udruga TransParent pokrenuta je kao roditeljska inicijativa pod okriljem udruge Trans Aid, 2015. godine s ciljem podrške roditeljima transrodne djece i mladih. Od siječnja 2016. godine udruga je registrirana i radi samostalno te pruža podršku roditeljima rodno-nenormativne, transrodne, transpolne, interspolne i LGB djece kao i samim roditeljima koji su transrodni ili transpolni i suočavaju se sa posebnim izazovima.

Budućnost udruge

Želja nam je okupiti i osnažiti što više roditelja i obitelji i potaknuti ih da djeluju zajedno na ostvarivanju sretnog i zdravog života za trans* osobe i njihove obitelji, promicanju njihovih prava te podizanju svijesti o problemima s kojima se suočavaju. Cilj je omogućiti trans* osobama život bez pravnih prepreka kao i život bez diskriminacije i osude te obrazovati društvo u kojem živimo o rodnom identitetu i rodnoj raznolikosti.

Ukoliko mislite ili znate da imate rodno-nenormativno, transrodno, transpolno, interspolno ili LGB dijete ili ste Vi sami transrodni ili transpolni roditelji te Vam je potrebna bilo kakva pomoć, tu smo da Vas usmjerimo i podržimo.