TRANSPARENT : Pregled godine

Godišnji izvještaj:

 • dva puta mjesečno smo održavali sastanke tijekom cijele godine: većina su bile grupe podrške te sastanci u svrhu planiranja naših aktivnosti.
 • održali smo 2 sastanaka s nekoliko zastupnika u Saboru u ožujku i travnju, a to je rezultiralo Tematskom sjednicom parlamenta o statusu i pravima transrodnih osoba u Hrvatskoj u zajedničkoj organizaciji saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, parlamentarnog odbora za ravnopravnost spolova i TransParenta. Sudionici su bili: Pravobranitelj za ravnopravnost spolova, Pravobranitelj za djecu, predstavnik TransAid-a i TGEU, predstavnik FRA Agencije i predstavnici vladinog ureda za ljudska prava, te nadležna ministarstva. Naglasili smo potrebu podizanja svijesti o problemima i preprekama transrodnih osoba s kojima se suočavaju kada pokušaju ostvariti svoja prava, a prolaze kroz nejasne i diskriminatorne postupke. Zato je nastavak edukacije i senzibilizacije nadležnih državnih tijela te društva u cjelini od ključne važnosti.
 • Posebno smo upozorili na diskriminatorne postupke Nacionalnog zdravstvenog vijeća i Ministarstva zdravlja.
 • Održana su 2 sastanka s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, gdje smo uspjeli uspostaviti dobru suradnju i dobiti podršku našem radu. Pravobraniteljica je vrlo otvorena za suradnju s nama i pomogla nam je u stvaranju kontakata i otvaranja suradnje s nadležnim ministarstvima i tijelima koji nisu pokazivali interes. Također, Pravobraniteljica je podržala rad TransParenta u raznim sastancima te na parlamentarnoj sjednici.
 • Održali smo sastanak s Pravobraniteljicom za djecu tijekom kojeg smo zatražili više pažnje i zalaganja za LGBTI prava i aktivno sudjelovanje te savezništvo u borbi protiv diskriminirajuće politike u obrazovanju, u školama i drugim obrazovnim institucijama kao dio obveznog programa kako bismo zaustavili zlostavljanje i nasilje prema i među djecom i mladima.
 • 1 predavanje je održao psihijatar dr. sc. Goran Arbanas, dr. med. Tema je bila transrodnost, a predavanja se proširilo i na seksualnu orijentaciju, te je odgovorio na pitanja o dostupnosti i učinkovitosti medicinskih i ostalih tretmana.
 • 3 sastanaka s tri LGBTI organizacije u regiji (Beograd, Sarajevo) gdje smo raspravljali i pokrenuli aktivaciju roditeljskih skupina zbog nužnosti njihovog uključivanja u borbi protiv diskriminacije i važnosti aktivnog i poticajnog angažmana u životima svoje djece.
 • 2 sastanka su održana uz podršku psihijatrice dr. sc. Dušice Marković Žigić, dr. med., iz Beograda, Srbije koja vodi tim za psihosocijalnu podršku trans osobama u Beogradu, i na drugom sastanku je ponudila predstavnicima TransParenta posjet grupi kako bismo prezentirali naš rad i ciljeve. Prisutni su bili roditelji s kojima ćemo nastaviti suradnju.
 • Psihologinja Belma Žiga iz Sarajeva, (Bosna i Hecegovina) nam je ponudila suradnju s više roditelja LGBTI djece u Bosni, kojima ona daje podršku.
 • U dogovoru s nekoliko LGBTI organizacija u Makedoniji, gdje također ima roditelja koji žele surađivati s nama, organiziran je skup uz pomoć lokalnih organizacija.
 • Predsjedica TransParenta sudjelovala je na sastanku u organizaciji ILGA u svibnju, gdje su bili predstavnici roditelja LGBTI organizacija iz devet europskih zemalja u kojima se planirala vizija, misija i strategija EU Mreže roditelja LGBTI.
 • 15. svibnja, TransParent je sudjelovao na panelu i diskusiji “Moj život u prosTRANStvu” u organizaciji udruge LORI iz Rijeke (Hrvatska), gdje smo predstavili perspektivu roditelja transrodnog djeteta.
 • 17. svibnja, također u organizaciji LORI sudjelovali smo u ”Živoj knjižnici” povodom Internacionalnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije.
 • 1. lipnja, TransParent je sudjelovao u prosvjednoj demonstraciji “Hrvatska može bolje”, gdje smo prosvjedovali protiv obrazovnog programa koji je produkt desničarske stranke i ne uključuje antidiskriminatornu politiku u obrazovanju.
 • 9. lipnja, sudjelovali smo na panelu “Mama” u organizaciji Zagreb Pride-a u sklopu Pride tjedna.
 • Dva dana kasnije, TransParent je prisustvovao Povorci Ponosa u Zagrebu.
 • Na kraju lipnja smo održalic dva sastanka strateškog planiranja u Zagrebu.
 • TransParent je sudjelovao u regionalnoj radionici u organizaciji ERA udruge o javnoj kampanji o LGBTI pravima u rujnu.

 

06.-08.09.2016. – Beograd i Priština

Predstavnica TransParenta je sudjelovala na radionici o javnoj kampanji, u organizaciji ERA LGBT organizacije u Beogradu, također je aktivno sudjelovala na radionici na godišnjoj konferenciji Era u Prištini, gdje smo i službeno postali članovi Era LGBT udruge.

16. – 18.09.2016. – Sastanci sa “Sarajevskim Otvorenim Centrom” u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Kao i tijekom susreta na početku ove godine, kada smo pokrenuli suradnju, razgovarali smo o našim ciljevima te kako možemo potaknuti obiteljsku podršku trans osoba u regiji. U rujnu smo organizirali sastanak s roditeljima transrodne djece, sa Sarajevskim Otvorenim Centrom kao organizatorom, te s članovima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovini, odjelom za ljudska prava i Vijećem za prava djece. Također smo se susreli sa psihologinjom Belmom Žigom iz “Krila nade”, također iz Sarajeva – koji  rade s trans osobama i njihovim obiteljima.

Prvi sastanak održan sa Sarajevskim Otvorenim Centrom i roditeljima održavaju se u svrhu predstavljanja udruge TransParent i naših projektnih aktivnosti koje su usmjerene na pomoć i okupljanje obitelji transrodne djece. Također smo razgovarali o aktualnoj situaciji u Bosni te o stvarnim preprekama i životnim problemima obitelji i trans osoba nazočnih na sjednici.

Na drugom sastanku, članovi Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice su nam se pridružili i bili su vrlo zainteresirani za podizanje predmeta trans pitanja na razini ministarstava, te su svi prisutni na sastanku izrazili želju i volju za sudjelovanjem na stručnim predavanjima koje smo planirali za ovu godinu.

Zaključili smo da je stanje trans prava je na vrlo niskoj razini, kao i u ostatku regije te da se moramo uključiti u promociju i zaštitu ljudskih prava svim mogućim resursima. Budući da u Hrvatskoj imamo nekoliko vrlo obrazovanih, stručnih i afirmativnih stručnjaka u zaštiti mentalnog zdravlja LGBTI, složili smo se da moramo pokrenuti suradnju koja će ovisiti o resursima, ali zajedno ćemo napraviti sve što je u našoj moći. Kako je Ured pravobranitelja pozvan na sastanak, a zatim otkazao dolazak u zadnjem trenutku, dogovorili smo se da bismo trebali to učiniti na sljedećem posjetu i da ćemo obavijestiti našu Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova da nam pomogne u suradnji. Također, napravili smo dogovor da sa Sarajevskim Otvorenim Centrom napravimo intervju za magazin Gracija sljedećeg dana. Susreli smo se s fotografom i odgovorili smo na pitanja novinara. U međuvremenu, upoznali smo se s obiteljima trans djece te razgovarali više o problemima i savjetovali ih u nekim hitnim pitanjima.

29. – 30.09.2016. – Dva sastanka u suradnji s organizacijom Subverzive Front u Skoplju, Makedonija

Sastanci su služili predstavljanju rada TransParenta u području zagovaranja za ljudska prava transrodnih osoba, interseks osoba i rodno varijantnih osoba, pružanju savjeta i podrške roditeljima, članovima obitelji i prijateljima trans djece i mladih, kao i mogućnosti suradnje s uredom pučkog pravobranitelja u odnosu na mjere zaštite prava ovih ljudi. Na sastancima, osim članova i vođa Subverzive Fronta, bilo je nekoliko transrodnih mladih s članovima obitelji.

Ukratko, situacija u Makedoniji je vrlo loša s obzirom političku i društvenu situaciju i prepreke. Temeljna ljudska prava tih ljudi su vrlo povrijeđena te državne institucije nimalo ne reagiraju, čak ni pravni lijekovi nisu dostupni, i/ili se uopće ne poštuju. Zdravstvene probleme transrodnih osoba rješavaju stručnjaci koji su afirmativni, ali ne i dovoljno iskusni ili obrazovani da pruže kvalitetnu pomoć trans klijentima i članovima obitelji. Brojne ideje, sugestije, prijedlozi i rješenja su raspravljani, a također su upućeni upiti o radu ureda pučkog pravobranitelja u Makedoniji. I. Ponjavic, predstavnik iz ureda pučkog pravobranitelja, nas je obavijestio o nedostatku predmeta i pritužbi u Ured pučkog pravobranitelja o povredama prava trans osoba u Makedoniji, kao i na potrebu za poboljšanjem razvoja kapaciteta Ureda pučkog pravobranitelja u pogledu zaštite prava LGBTI osoba u cjelini. Posljednje, ali ne i manje važno, sastanak sa zamjenikom pučkog pravobranitelja predložen je kao sljedeći korak u nastavku dijaloga s uredom pučkog pravobranitelja.

 04.10.2016. – TransParent se sastao s predstavnikom ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Sastanak je bio vrlo produktivan u razmjeni važnih informacija i prijedloge za buduće korake. I. Paunović nas je obavijestio da još uvijek čekaju odgovor i ulažu napore kako bi dobili službeni odgovor od Ministarstva zdravlja i Nacionalnog zdravstvenog vijeća, koje je ponovo zaustavilo izdavanju mišljenja potrebnih za pravno priznanje rodnog identiteta. Također, upozoravaju državna tijela (škole, Agencija za školovanje i Ministarstva obrazovanja) da su dužna da automatski promijene školske diplome i certifikate nakon što je oznaka spola promjenjena u Državnim maticama, a osoba je dužna koristi novu dokumentaciju u svim pravnim poslovima. (Ured Pravobraniteljice nas redovito informira o stanju slučajeva koje smo proslijedili u njihov ured).

TransParent je također predstavio projekt “Parents love movement”, a posebno aktivnostima u koje je potrebno uključivanje Pravobraniteljice. Predstavnik pravobraniteljice, ponudio je sponzorstvo za neke nadolazeće događaje. Također smo razgovarali o našem regionalnom umrežavanju i vrlo lošem stanju u regiji, te o pravobraniteljima koji su vrlo ograničeni u radu. Ured Pravobraniteljice u Hrvatskoj je spreman na suradnju i rad na trans problematici s regionalnim uredima Pravobranitelja. Dogovorili smo se da TransParent, nakon prikupljanja podataka, pokuša prezentirati stvarno stanje s postupcima u Hrvatskoj, a prema tome – ured Pravobraniteljice će nam pomoći u predlaganju jasnih i transparentnih protokola tijelima države i uprave.

19.-23.10.2016. – Transparent je sudjelovao na godišnjoj ILGA konferenciji na Cipru pod nazivom “Moć narodu”.

Osim sudjelovanja u brojnim radionicama o trans-aktivizmu, vrijednosti obitelji sa LGBTI članovima, važnosti i uključenosti LGBTI pitanja u obrazovanju, susreli smo se s potencijalnim sponzorima i razgovarali o mogućnostima budućih sponzorstva kako bismo proširili naš rad i aktivnosti.

 

 

 

03. studeni 2016.

TransParent je organizirao stručno predavanje“PROMICANJE STANDARDA ZDRVASTVENE SKRBI ZA TRANSRODNU, RODNO VARIJANTNU I INTERSEKSUALNU DJECU I MLADE” u obrazovnom centru Psihijatrijske bolnice Vrapče u Zagrebu.

PROGRAM:

Uvod:

 • veleposlanik Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu
 • veleposlanik Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske
 • pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, gđa Višnja Ljubičić

………………………………………………………………………………………………….

PREDAVANJE:

doc. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., psihijatar

 • “Razvoj spolnog identiteta i seksualne orijentacije”
 • “Transrodnost i transseksualnost”

………………………………………………………………………………………………….

PREDAVANJE:

Peggy T. Cohen-Kettenis, Ph.D.

 • “Pregled i opis radnih metoda u rodnoj klinici VU University Medical Center, Amsterdam, Nizozemska”
 •  “Pristup i zdravstvena zaštita transrodne djece i mladih prema svjetskim standardima zdravstvene zaštite”

………………………………………………………………………………………………….

PREDAVANJE:

Daniel Klink Scholten, M.D./PhD

 • “Hormonska terapija za transeksualnu djecu, mlade i odrasle”
 • ”Interseksualnost i pristup interseksualnoj djeci”

………………………………………………………………………………………………….

PREDAVANJE:

mr. spec. kliničke psihologije Iva Žegura

 • “Zdravstvena skrb transrodnih osoba iz perspektive kliničkog psihologa u Republici Hrvatskoj”
 • “Biti transrodan i suočavanje s izazovima transrodnosti”

………………………………………………………………………………………………….

Sažetak:

Na otvaranju predavanja, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova istaknula svoju osobnu i službenu podršku u nastojanju ka poštivanju i provedbi prava LGBTI, kako u pravnom tako i u zdravstvenom smislu. TransParent je naglasio važnost prava svakog građanina na zdravstvenu zaštitu, kao i na pravno priznanje roda. Predsjednica TransParenta je pročitala cijelu izjavu WPATH-a iz 2015. godine u kojem se navodi da zakonsko priznavanje roda ne smije ni na koji način biti uvjetovano liječenjem bilo koje vrste.

Gosti predavači su obradili teme zaštite mentalnog zdravlja za trans osobe, pojmove transrodnosti i transeksualnosti, rad s interseksualnom djecom i roditeljima, hormonsku terapiju za trans djecu, mlade i odrasle, radne postupke transrodnih timova u rodnim klinikama u Nizozemskoj i Belgiji, te važnost suradnje s obiteljima trans osoba, kao i obrazovnih programa za škole i druge obrazovne ustanove. Također prof. Žegura je predstavila trenutno stanje u Hrvatskoj sa svim preprekama i izazovima za transrodne osobe te opisala kako se nositi s problemima kao saveznik i/ili član obitelji transrodnih osoba u Hrvatskoj. Predavanja su bila interaktivna, a publika je imala mnogo pitanja.

 

Zaključak:

Tim stručnjaka koji rade zajedno, kao što smo vidjeli u rodnoj klinici je neophodan za pravilnu njegu  transrodnih, rodno varijantnih i interseks osoba, posebno za djecu i mlade te članove njihovih obitelji koji pružaju ključnu podršku. To je također preporuka prema WPATH-u i standardima skrbi 7.Obrazovanje i profesionalno usavršavanje stručnjaka je obavezno. Suradnja sa školama i obrazovnim institucijama je najvažnija stvar kako bi se spriječilo neznanje koje vodi ka verbalnom i fizičkom nasilju. Također, bez obrazovnih programa koji su afirmativni prema LGBTI populaciji, nema senzibilizacije društva. Sve državne službe trebaju poboljšati ili donjeti protokole koji osiguravaju privatnost trans osoba, kao omogućiti transparentnost i pristupačnost postupaka. U Hrvatskoj imamo nedostatak stručnjaka, a pravno priznanje roda je uvjetovano raznim mišljenjima medicinskih stručnjaka i socijalnih radnika.

Na predavanju smo imali goste u publici iz Bosne i Hercegovine (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice) i psihologa iz organizacije “Krila nade”, te roditelje iz Beograda, Bosne te endokrinologa iz Makedonije. Na predavanju je bilo oko 100 ljudi u publici, od medicinskih stručnjaka iz različitih područja, do roditelja i trans osoba, predstavnika nevladinih udruga i socijalnih radnika te Ministarstvo za socijalne skrbi s kojima smo do sada imali jako dobru suradnju.

 

Prepreke i primjedbe:

Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo obrazovanja nije prisustvovao predavanju, iako su bili pozvani tako da je ovo jasna potvrda stava prema LGBTI pitanjima. Dogovorili smo podnjeti izjavu o njihovom stalnom ponašanja organizacijama: WPATH, EPATH i FRA Agenciji.

 

 

 

 

 

01. prosinac 2016.

TransParent je organizirao stručno predavanje: „KIRURGIJA GENITALIJA KOD TRANSRODNIH OSOBA“ na TRIBINI GRADA ZAGREBA, Kaptol 27, Zagreb

PROGRAM:

UVOD:

 • TransParent

Kratko obraćanje:

 • Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić
 • Predstavnik US Embassy

………………………………………………………………………………………………….

PREDAVANJE:

Dr. med. Miroslav Djordjević

 • “Kirurška transformacija genitalija – početak novog života”

………………………………………………………………………………………………….

PREDAVANJE:

Dipl. soc.  Radnik Ljiljiana Kićanović

Dr.sc. med. Dušica Marković

 • “Psihosocijalna priprema transseksualnih osoba u procesu rodnog usklađivanja – iskustva beogradskog tima”

………………………………………………………………………………………………….

PREDAVANJE:

Dr. Gradimir Korač

 • “Preoperativna priprema, prevencija potencijalnih problema”

………………………………………………………………………………………………….

PREDAVANJE:

Dr. Marta Bižić

 • “Transseksualizam – kirurške opcije”

………………………………………………………………………………………………….

PREDAVANJE:

Dr. mr. sci. Vladimir Kojović

 • “Rezultati i postoperativno praćenje”
 • “Komplikacije kirurške konverzije genitalija”
 • “Interseksualna stanja – pristup, standardi skrbi i preporuke”

………………………………………………………………………………………………….

PREDAVANJE:

Dr. med. Miroslav Djordjević

 • “Problem rekonverzije – povratak na staro”

………………………………………………………………………………………………….

PREDAVANJE:

Dr. Djordjević + tim

 • “Novi pogledi – transplantacija uterusa, transplantacija penisa”
 • “ Uloga WPATH-a i EPATH-a u postavljanju standarda skrbi”

………………………………………………………………………………………………….

 • INTERAKCIJA I DISKUSIJA

………………………………………………………………………………………………….

Sažetak:

Nakon uvodnog govora i kratkog prikaza trenutne situacije u Hrvatskoj, s ciljem poboljšanja zdravstvene skrbi za trans osobe, te nastojanja da se odvoje pravni i zdravstveni postupci, kako od strane Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tako i od strane psihologinje, prof. Ive Žegure, svi smo pozdravili kirurški tim iz Beograda i njihove kolege za psihosocijalnu podršku transrodnih klijenata. Tijekom predavanja, govornici su pokrili svaki aspekt pripreme klijenata za operacije, kako fizičke tako i psihičke) te su objasnili načine prevencije potencijalnih problema i mogućih komplikacija. Operacije i ishodi FTM i MTF osoba su vrlo detaljno objašnjeni i prikazani na fotografijama. Također, precizno je objašnjena uloga svakog stručnjaka koji je uključen u proces.

Bilo je mnogo interakcije s publikom te između predavača i kolega, stručnjaka iz Hrvatske i trans osoba te roditelja s osobnim interesom i pitanjima. Dio predavanja je dr. Đorđević posvetio nedavnim transplantacijama penisa i maternice, provedenim u SAD-u, ali za sada nije moguće za trans osobe jer postoji problem imunosupresenata. Pitanje troškova za ove operacije je također raspravljano kao i opis privatne klinike, gdje se vrše operacije za osobe koje nemaju prebivalište u Srbiji.

 

Zaključak:

U Hrvatskoj je ova vrsta medicinskih operacija ne postoji. Do sada su trans osobe bile u mogućnosti da se podvrgnu mastektomiji u KB Dubrava, zahvaljujući interesu i volji Doc. dr. sc. Srećka Budija, dr. med., specijalista opće i plastične kirurgije koji je bio prisutan na ovom predavanju te je rekao da je upitno hoće li zdravstveno osiguranje pokrivati operaciju mastektomije od početka iduće godineDruge operacije ne izvode se u Hrvatskoj i naše zdravstveno osiguranje ne pokriva liječenje u nekoj drugoj zemlji. Tim iz Beograda, danas je po drugi put, ponudio svoju suradnju s hrvatskim bolnicama, bilo da na neki način stručnjaci dođu i nauče u Beogradu, ili da beogradski tim dođe i obavi nekoliko operacija u Hrvatskoj te pritom educira stručnjake koji su spremni učiti i sudjelovati. Međunarodna suradnja na ovim osnovama je neophodna. Trans osobe imaju pravo na svoje zdravlje i dobrobit te zdravstveni sustavi imaju obavezu voditi brigu o njihovim potrebama. Također, međunarodna suradnja znači da i stručnjaci iz Hrvatske mogu ponuditi kolegama iz Srbije svoje iskustvo i saznanja, a to su na primjer: obrazovani stručnjaci za mentalno zdravlje, kao što su prof. Žegura i dr. Arbanas, koji imaju veliki kapacitet za ponuditi kolegama iz područja mentalnog zdravlja u Srbiji kako bi unaprijedili i koordinirati svoje stavove i rad u skladu sa preporukama WPATH-a i standarda skrbi 7, što znači poštovanje osnovnih ljudskih prava transrodnih, rodno varijantnih i interseks ljudi koji traže pomoć i podršku. (Ovdje se to odnosi na činjenicu da se u Srbiji i dalje morati napraviti potpuna kirurška ”prilagodba spola” kako bi se zakonski moglo promjeniti oznaku roda, također je potrebno odobrenje za hormonsku terapiju i traje predugo). 

Kirurgija i sterilizacija kao uvjet za pravno priznanje roda je proglašen kaznenim djelom od strane bivšeg povjerenika za ljudska prava.

 

Prepreke i primjedbe:

Nažalost, dr. Vladimir Kojović nije mogao doći na skup tako da nismo čuli vrlo važne informacije o pristupu i rad s interseksualnom djecom. Nadamo se da ćemo u budućnosti uspjeti organizirati predavanje, pošto je to vrlo osjetljivo i važno područje kojem svakako moramo posvetiti dio našeg posla. Najveći među osam bolničkih centara u Zagrebu je odbio naš zahtjev da postavimo plakat s programom predavanja na njihovoj oglasnoj ploči. Druga, manja bolnica je odgovorila na naš upit dan prije događaja te tražila da dostavimo plakate u ured Ravnatelja Bolnice gdje će plakat pregledati te potom staviti na ploču. (Iako su na vrijeme vidjeli program u pozivu za sudjelovanje, a predavanje je bilo prijavljeno Hrvatskoj liječničkoj komori te komori med. sestara). Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo obrazovanja opet nisu odgovorili na poziv i nisu prisustvovali ovom stručnom skupu. Njihov stav je u skladu s općim stavom hrvatskog društva, posebno državnih tijela i onih koji donose odluke. Bez obzira na sve prepreke, bilo je više od 70 osoba koje su prisutvovale ovom skupu.

 

Komentiraj

Vaša email adresa ostaje tajna.