˝RODNI IDENTITET – TEMELJNO LJUDSKO PRAVO˝ – 28.2.2017.

Održano PREDAVANJE:

˝RODNI IDENTITET – TEMELJNO LJUDSKO PRAVO˝

Tribina grada Zagreba, 28.2.2017.
17094189_1262579363827102_1570136620_n

 

SAŽETAK:

TRANSPARENT je organizirao i održao predavanje o trenutačnom stanju u Republici Hrvatskoj prilikom promjene osobnog imena i oznake spola u osobnim dokumentima. Posebice o dobivanju pozitivnih “mišljenja” Nacionalnog zdravstvenog vijeća koje je nezaobilazan uvjet promjene oznake spola, a čiju odluku određeni broj osoba čeka više od šest mjeseci. Također, istaknuta je potreba za suradnjom među institucijama, uvođenje edukacije službenika u državnim institucijama, te potreba za uvođenjem stalne edukacije o pitanjima LGBT osobama u školama i drugim obrazovnim ustanovama.

 

PROGRAM:

Podršku ovom predavanju i borbi za ljudska prava iskazali su gosti iz Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država: Veleposlanica Julieta Valls Noyes‏, te zamjenik šefa Misije Veleposlanstva Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sj. Irske: Peter Clements. Predavanju su također prisustvovali: Veleposlanik Kraljevine Švedske: Lars Schmidt, Veleposlanica Republike Slovenije: Smiljana Knez, te izaslanik Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske: Robert Csöngei.

 • U uvodnom obraćanju, predsjednica udruge TransParent, Sanja Stanojević, je predstavila trenutačno stanje u Republici Hrvatskoj u vezi pravne promjene osobnog imena i oznake spola u osobnim dokumentima te ukazala na probleme na koje transrodne osobe nailaze u takvim procesima. Poseban problem predstavlja neaktivnost Nacionalnog zdravstvenog vijeća koje je nadležno za izdavanje mišljenja koje je uvjet za promjenu oznake spola u Državnim Maticama. Također, određeni državni službenici nisu educirani te predstavljaju prepreke kod postupka promjene osobnog imena.
 • Potpredsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav u Hrvatskom saboru, Peđa Grbin, ukratko je objasnio plan nacrta i donošenja postojećih zakona koji su trebali omogućiti brzu i efikasnu promjenu osobnih podataka bez zadiranja u privatnost osoba, koji se nažalost ne provode. Istaknuo je važnost zaštite ljudskih prava svih manjina. Kritizirao je Nacionalno zdravstveno vijeće koje ne djeluje po zakonu. Posebice u slučajevima kada se traži nalaz endokrinologa u slučaju zahtjeva za priznanjem života u drugom rodnom identitetu, što zakonom nije propisano.
 • Predstavnik Ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Nebojša Paunović je objasnio način intervencije Ureda u slučajevima kada transrodne osobe traže pomoć prilikom nemogućnosti ishođenja promjene osobnih podataka. Ured Pravobraniteljice je sazivao sastanke s Nacionalnim zdravstvenim vijećem te tražio da se ubrza postupak donošenja mišljenja.
 • Odvjetnik za međunarodno ljudsko pravo, Constantin Cojocariou je predstavio primjere pozitivnih praksi kod pravnog priznanja roda u Europi: Malta, Danska, Irska, Norveška. Jednostavna izjava u matičnom uredu, u slučaju Malte, je dovoljna za pravno priznanje roda. Zabranjeno je uvjetovati bilokakvu psihološku ili medicinsku dokumentaciju. Maloljetnici, izbjeglice te zatvorenici također imaju pravo priznanja roda.
 • Međunarodna voditeljica programa STONEWALL-a iz Ujedinjenog Kraljevstva, Claire House, predstavila je rad i nedavno uključenje trans osoba u organizaciju STONEWALL. Objasnila je suradnju s ministarstvom obrazovanja koje financira projekte u borbi protiv homofobije i transfobije u obrazovnom sustavu u Ujedinjenom Kraljevstvu. STONEWALL radi i na suzbijanju diskriminacije na radnom mjestu te surađuje sa 700 kompanija pri donošenju takvih mjera.
 • Odvjetnica, Bojana Ivanišević, iznjela je kronološki pregled donošenja zakona i prakse u slučajevima pravnog priznavanja roda i drugih postupaka vezanih za izdavanje pravnih i osobnih dokumenata te je analizirala postojeće pravne neučinkovitosti.

17092465_422153414791192_10911147_n

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA

( N.N.76/13) stupio na snagu 29.6.2013.g.

Članak 9a

Promjena spola kao izmjena podataka u temeljnom upis upisuje se u maticu rođenih na temelju rješenja nadležnog ureda. Rješenje o upisu promjene spola u maticu rođenih donosi se na temelju mišljenja nadležnog tijela o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu, sukladno medicinskoj dokumentaciji nadležnog liječnika ili zdravstvene ustanove.

Način prikupljanja medicinske dokumentacije iz st.1. te utvrđivanje uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu propisat će se posebnim propisom.

Ministar zdravlja obvezan donijeti Pravilnik do 29.12.2013.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti  ( N.N. 82/13)

NACIONALNO ZDRAVSTVENO VIJEĆE

Članak 115.  st.1.

Nacionalno zdravstveno vijeće broji devet članova od čega najmanje 40% osoba podzastupljenog spola koje imenuje i razrješuje Hrvatski sabor, na prijedlog ministra, iz redova istaknutih stručnjaka u pojedinim strukama medicine, radi:

 • praćenja svih područja zdravstvene zaštite,
 • davanja i predlaganja stručnih mišljenja iz područja planiranja, programiranja, razvoja,
 • i drugih bitnih pitanja iz zdravstva koja su od važnosti za Republiku Hrvatsku.

Nacionalno zdravstveno vijeće daje mišljenje vezano uz promjenu spola. ( N.N. 82/13)

 • U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka Nacionalno zdravstveno vijeće može zatražiti mišljenje drugih stručnjaka iz pojedinih struka medicine čije mišljenje je potrebno za rješavanje pojedinog pitanja.

 

17035193_422153301457870_1385968646_n

Pravilnik o načinu prikupljanja med. dok. te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili života u drugom rodnom identitetu

( N.N. 132/14)

Novi Pravilnik donesen 12.11.2014.g.

Mišljenje NZV-a = dokument na temelju kojeg nadležni ured državne uprave donosi rješenje o upisu promjene spola u maticu rođenih

 • pribavlja se mišljenja doktora (psihijatra, kliničkog psihologa, endokrinologa) sa liste stručnjaka objavljene 30.5.2015.g. (NN,59/2015)
 • pribavlja Izvješće CSS o osobnim i obiteljskim prilikama
 • predaja pribavljene dokumentacije NZV
 • pozitivno mišljenje od NZV se dostavlja Uredu državne uprave koje donosi rješenje kojim se dozvoljava upis promjene spola
 • pravomoćno rješenje se dostavlja matičaru u Matični ured radi provedbe

PROBLEMI:

 • Postupak ishođenja mišljenja nije upravni postupak, pa ne postoje mehanizmi zaštite u slučaju ne postupanja
 • Omogućeno je samovoljno i diskreciono postupanje (nije obvezatno obrazlaganje mišljenja)
 • Stranci se ne daje pravo da sudjeluje u postupku
 • Mišljenje nije UPRAVNI AKT te se protiv njega ne može uložiti žalba, a niti je zajamčena sudska kontrola zakonitosti

us gb  pf

pzrs

 

Komentiraj

Vaša email adresa ostaje tajna.