Stručnjaci

Iva Žegura

Mr. spec. kliničke psihologije
Mr. spec. kliničke psihologije Iva Žegura rođena je 14. veljače 1979. godine u Zagrebu. Godine 2003. diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Godine 2005. upisuje poslijediplomske studije (specijalizacija iz kliničke psihologije- magisterij) pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta te 2012. godine stječe zvanje mr. spec. kliničke psihologije te joj je priznat...
Iva Žegura

Goran Arbanas

Dr. med., psihijatar i seksualni terapeut
Dr. Goran Arbanas rođen je 6. rujna 1970. godine u Karlovcu, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. g., s temom «PTSP i ego snaga kod izbjeglica», uz mentoricu prof. dr. sc. Veru Folnegović-Šmalc. Nakon završenog pripravničkog staža i kraćeg rada u ambulanti opće medicine, započeo...
Goran Arbanas

Sofija Talijančić

Pedagog
Pedagoginja Sofija Talijančić rođena je 15. rujna 1960. g. u Zadru, a u Karlovcu živi od najranijeg djetinjstva. U Karlovcu je završila osnovnu i srednju školu (Gimnaziju), a diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, odsjek za pedagogiju 1985. godine, te stekla visoku stručnu spremu (VII. stupanj). Radno iskustvo stekla je radeći na brojnim i...
Sofija Talijančić